Kentie
Care

Ik ben Paula Kentie de Wit

Als klein meisje had ik een droom: zuster of juffrouw voor de klas worden. In ieder geval zat het zorgen voor anderen altijd al in mijn bloed, en ging ik als 18 jarige de verpleging in.

Een gedegen en strenge opleiding lag aan de basis van mijn huidige kennis en kunde. Mijn loopbaan in het ziekenhuis begon op de kraam- en verlosafdeling. Daarna ben ik me verder gaan specialiseren op de afdelingen chirurgie en cardiologie. Later heb ik mij ook gespecialiseerd in ouderen zorg, palliatieve zorg en stervensbegeleiding. Ik ben dus een zeer allround gevormd verpleegkundige. Mijn idealisme en motivatie om goede ziekenhuiszorg te bieden droeg bij tot het enthousiast deelnemen aan allerlei werkgroepen, zoals voor het ontwerpen van protocollen, zorgpaden en werkbegeleiding van leerlingen.

Jarenlang heb ik als verpleegkundige deel uitgemaakt van de commissie medische ethiek. Het opzetten van een goed niet reanimeren protocol was een van mijn belangrijkste persoonlijke doelstellingen. Helaas zag ik ook veel schrijnende gevallen, waarbij de te hoge werkdruk, slechte communicatie en tijdgebrek zorgden voor onnodig veel leed bij de patienten. Mijn aanvankelijk romantisch beeld van de verpleging is verdwenen, maar mijn idealisme hoe goede zorg er uit kan zien is gebleven. De onmacht en frustratie die ik ervaarde om het ziekenhuissysteem te veranderen, bracht mij ertoe om mijn ontslag aan te bieden. Ik ben overgestapt naar de particuliere thuiszorg. Daar kan ik als zelfstandige zorgprofessional mijn hart volgen, en voldoende tijd besteden om goede, lieve zorg te bieden.

Ik geniet van het leven als zelfstandig verpleegkundige, en ik vind het heerlijk om niet meer in een vast stramien te zitten van een ziekenhuisrooster. De ene periode draai ik alleen maar nachtdiensten, en een andere periode werk ik alleen in de weekenden. Net zoals het uitkomt.

Ik werk met veel verschillende mensen en ik heb te maken met veel verschillende ziektebeelden. De ene keer verzorg ik iemand met ALS, dementie of parkinson, en de andere keer verleen ik specialistische zorg op een mytylschool aan een patientje met een hoge dwarslaesie. Kortom: ik ben van alle markten thuis. En daar haal ik ook veel voldoening uit.

Wat kan ik voor u betekenen?

Tijd om te luisteren naar wat u belangrijk vindt, aandacht voor u en uw naasten, en uzelf de controle over uw leven laten houden, zijn voor mij de belangrijkste kerntaken van verpleging. We doen het samen, om de kwaliteit van leven en sterven zo goed mogelijk te maken met een menselijke maat.

Ik hoor vaak terug dat cliënten minder angst en stress ervaren simpel door de aanwezigheid van een ervaren verpleegkundige. Niet iedere dag een ander aan het bed, maar één persoonlijke verpleegkundige en/of verzorgende, die gedegen en allround is opgeleid en die meegaat in uw wensen. U heeft de regie in handen. U kunt opstaan wanneer u wilt, eten wat u wilt, doen wat u wilt, en zo laat opblijven als u zelf wilt. Ik pas mij aan aan uw wensen mits dit medisch verantwoord is. Ook geeft persoonlijke verpleging rust en vertrouwen aan de naasten. Zij weten dat hun geliefde in goede handen is.

Mijn verzorging gaat verder dan alleen medische handelingen. Ik bied een totaalpakket. Voor huishoudelijke klusjes, of de verzorging van de tuin of huisdieren, draai ik mijn hand niet om. Ik lees graag voor uit de krant of uw favoriete boek, en blijf bij u als u angstig of verward bent. Ik draag een uniform of dagelijkse kleding, net wat u wilt.

Ik ben het aanspreekpunt waar u en uw naasten op kunnen bouwen. Ook kan ik, als u dat wilt, als schakel dienen in het contact met huisarts en/of specialisten. Ik kan na een doktersconsult alle medische termen nog eens goed en rustig uitleggen.

Afhankelijk van de zorgvraag, bied ik verschillende soorten diensten:

Een eenmalige begeleiding:
bijvoorbeeld tijdens een vakantie, familiefeest of een dagje uit.

12-uursdiensten:
Ik kan meerdere dagen per week 12-uursdiensten verzorgen. Bijvoorbeeld wanneer u uw mantelzorgers wilt ontlasten voor de nacht, of juist overdag.

24-uursdiensten:
Wanneer u dag en nacht medische zorg en ondersteuning nodig heeft, kan ik dit samen met een collega aanbieden.

Flexibele tijdseenheden zijn altijd bespreekbaar.

Neem vrijblijvend contact met me op

Een kennismakingsgesprek is gratis en altijd vrijblijvend. Tijdens het gesprek kan ik de tarieven voor verpleging en verzorging toelichten. Ook heel belangrijk is om te kijken hoe het klikt tussen u en mij als zorgverlener.

Palliatieve zorg en stervensbegeleiding

Een van mijn specialismen is palliatieve zorg en stervensbegeleiding. Een zo waardig mogelijk laatste levensfase realiseer je het beste in een aangename omgeving. Welke omgeving dat is, is voor iedereen verschillend. Maar vaak bij de mensen thuis. Weinig mensen willen hun laatste dagen in een ziekenhuis doorbrengen.

Compassie, deskundigheid en begrip zijn voor mij de belangrijkste kerntaken van verplegen. U blijft tot het einde zoveel mogelijk regie over uw eigen leven houden. Ik ontzorg de familie en naasten van zieke mensen, door verpleegkundige zorg te verlenen waar en wanneer dat maar nodig is. Aanpassen aan uw wensen en regie over het eigen leven vind ik daarbij erg belangrijk. Ik lever particuliere (thuis)zorg, waarbij u volledige regie heeft over uw eigen leven. Ik neem u mee naar buiten of lees uw krant of boek voor.

Zorg van betekenis geven. Ik maak het verschil.

Werkgebied

Ik werk doorgaans in heel Nederland en België. Ik heb ook ervaring met het begeleiden van mensen in het buitenland, bijvoorbeeld tijdens een familievakantie of rivier- of zeecruises.

Telefoon 06 11 066 201
KvK. 20138101
BIG registratie nummer 59016295230
Of neem contact op via E-mail

✓Ingeschreven bij de kwaliteitsregisters van de VenVn als algemeen verpleegkundige en palliatief verpleegkundige.
✓Aangesloten bij Solopartners Dé brancheorganisatie voor zelfstandige zorgaanbieders. Het kwaliteitspakket van Solopartners voldoet aan alle wettelijke eisen van de volgende wetten:
  • Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz)
  • De Jeugdwet
  • De Wet zorg en Dwang (Wzd)
  • De Wet verplichte ggz (Wvggz)
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
✓WA en Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn afgesloten.
KIWA Keurmerk: 10052
AGB Code: 41415521 Kentie Care
Privacy verklaring: download hier (pdf)